خانه » تحقیق

تحقیق

معیارهای انتخاب موضوع و تعیین عنوان تحقیق

معیارهای انتخاب موضوع و تعیین عنوان تحقیق

پژوهشگری که می خواهد تحقیقی را شروع کند لازم است نخست به انتخاب موضوع بپردازد. انتخاب موضوع و تعیین عنوان تحقیق برای آن یکی از مشکل ترین قسمت تحقیق است. موضوع تحقیق باید در زمینه ی تخصص پژوهشگر باشد تا بتواند در آن زمینه با اتکا به اطلاعات و توانمندی علمی به تحقیق بپردازد. اگر دانشجو یا متخصص اقتصاد موضوعی که انتخاب می کند در حوزه ی علم اقتصاد باشد قادر خواهد بود تحقیق را شروع و به سرانجام برساند و الا اگر همین پژوهشگر موضوعی مثلاً در حوزه ی روانشناسی برگزیند چون با نظریّات علم روانشناسی آشنا نیست بنابراین …

بیشتر بخوانید »

تحقیق چیست ؟

research یا تحقیق چیست

تحقیق چیست؟ تحقیق یا Research در لغت به معنی به حقیقت امری رسیدگی کردن، رسیدگی و بازجویی کردن، راست و درست کردن و راستی و درستی است (فرهنگ عمید، 1375، ص 417). در کتاب های روش تحقیق، آن را به گونه های مختلف تعریف کرده اند. که در زیر به عنوان نمونه مواردی آورده شده است. تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه ی آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید (سیف نراقی و نادری، 1359، ص 11). تحقیق عبارت است از مجموعه ی فعالیت هایی که …

بیشتر بخوانید »