خانه » آموزش » تحقیق چیست ؟

تحقیق چیست ؟

Loading...

Average: 5 Count: 1

تحقیق چیست؟

تحقیق یا Research در لغت به معنی به حقیقت امری رسیدگی کردن، رسیدگی و بازجویی کردن، راست و درست کردن و راستی و درستی است (فرهنگ عمید، 1375، ص 417). در کتاب های روش تحقیق، آن را به گونه های مختلف تعریف کرده اند. که در زیر به عنوان نمونه مواردی آورده شده است.

research یا تحقیق چیست

  1. تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه ی آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در موضوع تحقیق به دست می آید (سیف نراقی و نادری، 1359، ص 11).
  2. تحقیق عبارت است از مجموعه ی فعالیت هایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی انجام می شود (دلاور، 1374، ص 25 به نقل از خواجه نوری، 1348، ص ؟).
  3. مجموعه ای از فعالیت های منظم که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است، خواه با روش آزمایشی صرف و خواه با روش های دیگر (دلاور، پیشین، ص 26).
  4. فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین (سرمد، بازرگان و حجازی، 1376، ص 22 به نقل از دیویی، 1938، ترجمه شریعتمداری، 1369، ص؟). بنابراین، تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ی «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد (همان).
  5. این علم به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تاکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد بررسی، مجموعه های کوچکتر موجود در آن را به دست می دهد. تحقیق، کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده هاست (دلاور، پیشین، ص 27).
  6. تعریف دیگر این گونه بیان می کند که هر گونه فعالیت منظم در مطالعه ی موضوعی برای رسیدن به اصول کلی را پژوهش می گویند (طالقانی، 1381، ص 18).
  7. تحقیق عبارت است از بررسی علمی و نظام یافته ی پدیده های مختلف جهان با اعتبار و پشتوانه ی نظری و با هدف پاسخگویی به یک (یا چند) مساله یا دستیابی به راه حل یک (یا چند) مشکل (عزتی، 1376، ص 5).

نکات مشترک تعاریف فوق عبارت است از فعالیت منظم، کشف روابط بین پدیده ها و به دست آوردن شناخت در مورد ناشناخته ها. به عبارت دیگر می توان گفت زمانی ما به این عمل علمی می پردازیم که مساله ای بروز کرده باشد. این مساله می تواند از بروز مشکلی پیش آید یا از کنجکاوی برای دانستن بیشتر باشد. اگر بخواهیم مساله ی پیش آمده را به روش علمی حل کنیم یا علم اندک خود را افزایش دهیم به تحقیق علمی مبادرت می ورزیم.

تحقیق را به صورت ساده می توان به صورت زیر تعریف نمود:

تحقیق عبارت است از دنبال کردن فرایندی منظم که هدف آن تبیین روابط بین پدیده ها می باشد. به زبان دیگر، حل یک مساله ی مشخص با افزایش دانش.

منبع

منبع

روش تحقیق – بهشتی

درباره‌ی TikBin

همچنین ببینید

آموزش ایجاد صفحه جدید در پاورپوینت

آموزش ایجاد صفحه جدید در پاورپوینت

آموزش ایجاد صفحه جدید در پاورپوینت PV آموزش ایجاد صفحه جدید در پاورپوینت با استفاده …

دیدگاهتان را بنویسید